Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Doktora Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź   -   REGON: 000288774,   NIP: 725-10-19-093,   KRS: 00000212

Biuletyn Informacji Publicznej  
Statut szpitala
Dyrekcja szpitala
Administracja
Oddziały kliniczne
Zespół poradni
Dokumentacja medyczna
Kontrakty
Karta Praw Pacjenta
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu
Logowanie

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi informuje, iż projekt pod tytułem "Zakup aparatury do diagnostyki laboratoryjnej dla USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, gm. M. Łódź, pow. m. łódzki, woj. łódzkie" został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, w ramach Priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów.
    Wysokość dofinansowania 601.766,99 PLN.
                                                                        
Osoba odpowiedzialna za treść: Krzysztof Prochaska
Data publikacji: 12.08.2009 - 14:53
Data ostatniej modyfikacji: 12.08.2009 - 14:53

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Krzysztof Prochaska
e-mail:

Ilość wyświetleń: 159560