Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Doktora Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź   -   REGON: 000288774,   NIP: 725-10-19-093,   KRS: 00000212

Biuletyn Informacji Publicznej  
Statut szpitala
Dyrekcja szpitala
Administracja
Oddziały kliniczne
Zespół poradni
Dokumentacja medyczna
Kontrakty
Karta Praw Pacjenta
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu
Logowanie

Dokonano wyboru Partnera

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dokonał wyboru Partnera do nieodpłatnego przygotowania dokumentacji projektowej związanej z planowaną realizacją cyklu szkoleniowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 9.4. Wybrany Partner zaproszony został także do współuczestnictwa w wykonaniu przedmiotowego projektu.
Partnerem została Fundacja Europejska Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi, ul. Wigury 9, której statutowym celem głównym jest działalność oświatowa, edukacyjna, szkoleniowa i kulturalna, a w szczególności rozwój potencjału zawodowego i kompetencji zawodowych uczestników europejskiego rynku pracy.Osoba odpowiedzialna za treść: Krzysztof Prochaska
Data publikacji: 9.07.2009 - 10:30
Data ostatniej modyfikacji: 9.07.2009 - 10:30

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Krzysztof Prochaska
e-mail:

Ilość wyświetleń: 147537