Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Doktora Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź   -   REGON: 000288774,   NIP: 725-10-19-093,   KRS: 00000212

Biuletyn Informacji Publicznej  
Statut szpitala
Dyrekcja szpitala
Administracja
Oddziały kliniczne
Zespół poradni
Dokumentacja medyczna
Kontrakty
Karta Praw Pacjenta
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu
Logowanie

Informacja o finansach szpitala w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi informuje, iż projekt
    "Zakup angiografu dla Zakładu Radiologii SP ZOZ USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi" został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów.
    Wysokość dofinansowania 2.377.546,50 PLN.


SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. NORBERTA BARLICKIEGO

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

Informacja o finansach szpitala w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198)


  • dług publiczny w 2004 r.

Dług publiczny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego
w Łodzi wobec sektora finansów publicznych wyniósł w 2004 r. 0,00 zł.


  • pomoc publiczna w 2004 r.

( patrz: tabela nr 1)


  • ciężary publiczne w 2004 r.

( patrz: tabela nr 2 )


  • majątek USK nr 1

Wartość majątku, którym dysponuje Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi wyniosła na dzień 31.12.2004 r. 13.016.334,71 zł.

Łódź, 31.03.2005 r.

Tabela 1: OTRZYMANA POMOC PUBLICZNA
              w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku.

r

Lp.

Organ udzielający pomocy

Podstawa prawna

otrzymanej pomocy

Dzień udzielenia pomocy

Nr programu pomocowego, decyzji lub umowy

Okres,   na jaki została udzie- lona pomoc

Wartość pomocy w PLN

Forma pomocy

Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą

Przeznaczenie pomocy

Intensywność pomocy

1.

Ministerstwo Zdrowia

Ustawa z 15.04.2005 o pomocy publicznej i

restrukturyzacji publicznych zakładów

opieki zdrowotnej art.40

10.04.2006

Umowa

MZ/85112/13/I/55/3514/05

2006

1.554.000,00

A.1.1
2.355.284

1.7.1
0,66

2.

Łódzki Urząd Wojewódzki, Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

4.08.2006

Umowa Z/2.10/I/1.3.2/210/04/141/05

2006

2 377 546,50

A.1.1
3.170.062

1.7.1
0,75

3.

Urząd Skarbowy

Ustawa z dn. 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych

31.03.2006

Zeznanie roczne CIT8, art.17 ust.1 pkt4-8

2005

2 755 868,37

C.2.5

1.7.2

4.

Urząd Skarbowy

Ustawa z dn.15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych

31.03.2007

Zeznanie roczne CIT8, art.17 ust.1 pkt4-8

2006

1 410 525,03

C.2.5

1.7.2

5.

Ministerstwo Zdrowia

Umowa na zakup aparatury w ramach programu polityki zdrowotnej

15.11.2007

Umowa 5/55/5/2007/55/775

2007

100 000,00

A.1.1

1.7.1

6.

Ministerstwo Zdrowia

Umowa na zakup aparatury

w ramach programu

polityki zdrowotnej

15.11.2007

Umowa

5/54/21/2007/55/758

2007

178 290,00

A.1.1

1.7.1

7.

Ministerstwo Zdrowia

Umowa na zakup aparatury w ramach programu polityki zdrowotnej

19.11.2007

Umowa 5/58//1/2007/55/3174

2007

220 500,00

A.1.1

1.7.1

8.

Ministerstwo Zdrowia

Umowa na zakup aparatury w ramach programu polityki zdrowotnej

2.11.2007

Umowa 5/59/2/2007/55/3179

2007

135 000,00

A.1.1

1.7.1

9.

Ministerstwo Zdrowia

Umowa na zakup aparatury w ramach programu polityki zdrowotnej

19.11.2007

Umowa 5/57/1/2007/55/3172

2007

15 000,00

A.1.1

1.7.1

10.

Ministerstwo Zdrowia

Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego

17.12.2007

Pismo MZ/BFI/327/4531/7/JG/07 z dnia 5.10.2007

2007

788 094,50

A.1.1

1.7.1

11.

Urząd Skarbowy

Ustawa z dn. 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych

31.03.2008

Zeznanie roczne CIT8, art.17ust.1pkt4-8

2008

2 339 323,93

C.2.5

1.7.2

12.

Ministerstwo Zdrowia

Umowa na zakup aparatury w ramach programu polityki zdrowotnej

23.07.2008

Umowa 5/2/19/2008/55/3254

2008

217 000,00

A.1.1

1.7.1

13.

Ministerstwo Zdrowia

Umowa na zakup aparatury w ramach programu polityki zdrowotnej

22.07.2008

Umowa 5/8/1/2008/55/3086

2008

52 000,00

A.1.1

1.7.1

14.

Ministerstwo Zdrowia

Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego

8.07.2008

Umowa 21/INW/2008/55/3593

2008

802 498,23

A.1.1

1.7.1

Suma 12 945 646,56

Tabela 2: INFORMACJA O CIĘŻARACH PUBLICZNYCH W ROKU 2008

Wyszczególnienie

Kwota

Podatek od nieruchomości

89.567,00

Inne podatki i opłaty – koszty

2.244,00

PFRON

627.520,00

Składki ZUS – Pracodawca

7.555.375,97

Podatek dochodowy

126.124,00

RAZEM

8.400.830,97
Osoba odpowiedzialna za treść: Krzysztof Prochaska
Data publikacji: 8.05.2009 - 07:50
Data ostatniej modyfikacji: 8.05.2009 - 07:50

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Krzysztof Prochaska
e-mail:

Ilość wyświetleń: 352130