Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Doktora Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź   -   REGON: 000288774,   NIP: 725-10-19-093,   KRS: 00000212

Biuletyn Informacji Publicznej Karta Praw Pacjenta  
Statut szpitala
Dyrekcja szpitala
Administracja
Oddziały kliniczne
Zespół poradni
Dokumentacja medyczna
Kontrakty
Karta Praw Pacjenta
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu
Logowanie

Karta Praw Pacjenta

PRAWA PACJENTA

wyciąg z  Regulaminu Porządkowego SPZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1
              im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 1. Pacjent zakwalifikowany do leczenia szpitalnego ma prawo do niezbędnej pomocy medycznej W przypadku braku miejsca w naszym Szpitalu, pacjent po udzieleniu pierwszej pomocy zostanie przewieziony do innego Szpitala.
 2. Pacjent leczony w naszym Szpitalu ma prawo:
  1. korzystać ze środków farmaceutycznych, materiałów medycznych
   oraz wyżywienia odpowiednio do stanu zdrowia,
  2. znać imię i nazwisko lekarza oraz opiekujących się nim pielęgniarek,
  3. otrzymać od lekarza przystępne informacje dotyczące:
   1. - stanu zdrowia,
   2. - rozpoznania choroby,
   3. - proponowanych metod badania i leczenia oraz dających się przewidzieć
      następstw ich zastosowania lub zaniechania,
   4. - przewidywanego czasu leczenia i ewentualnych wyników.
 3. Pacjent po poinformowaniu o sposobie leczenia powinien wyrazić pisemną zgodę na pobyt w Szpitalu, a następnie na proponowane określone badanie i leczenie. W przypadku odmowy, do czego pacjent ma prawo, lekarz ma obowiązek uświadomić mu zagrożenia dla zdrowia.
 4. Pacjent ma prawo:
  1. do informacji o celowości i sposobie wykonywania zabiegów chirurgicznych,
  2. do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej stosowanej przez bliską
   lub inną osobą przez niego wskazaną,
  3. do intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
  4. do kontaktu osobistego i telefonicznego z osobami z zewnątrz,
  5. do posługi kapłańskiej przez duchownego swojego wyznania.
 5. Pacjent ma prawo do wypisu na własne żądanie, lecz obowiązkiem lekarza
  jest udzielanie informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia szpitalnego.
 6. W związku z pełnieniem przez nasz Szpital zadań leczniczych, w powiązaniu
  z dydaktycznymi i naukowymi, oczekujemy, że:
  1. - pacjent zaakceptuje uczestnictwo studentów medycyny
     w całokształcie procesu leczenia,
  2. - wyrazi pisemną zgodę na udział w badaniach naukowych.
  Odmowę, mimo tak istotnych dla Szpitala Klinicznego celów,
  pacjent ma prawo skierować do Ordynatora Oddziału Klinicznego.Osoba odpowiedzialna za treść: Krzysztof Prochaska
Data publikacji: 8.12.2003 - 20:43
Data ostatniej modyfikacji: 16.08.2005 - 09:45

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Krzysztof Prochaska
e-mail:

Ilość wyświetleń: 356065