Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Doktora Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź   -   REGON: 000288774,   NIP: 725-10-19-093,   KRS: 00000212

Biuletyn Informacji Publicznej Kontrakty  
Statut szpitala
Dyrekcja szpitala
Administracja
Oddziały kliniczne
Zespół poradni
Dokumentacja medyczna
Kontrakty
Karta Praw Pacjenta
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu
Logowanie

Kontrakty zrealizowane w Szpitalu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1
im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dział Zamówień Publicznych

Zestawienie umów o udzielenie zamówienia publicznego

Jeśli chcesz obejrzeć zestawienie zamówień
to kliknik na odpowiedni rok: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 20112010
Osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Światłowska (DZP)
Data publikacji: 8.12.2003 - 20:42
Data ostatniej modyfikacji: 10.05.2019 - 18:07

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Krzysztof Prochaska
e-mail:

Ilość wyświetleń: 612490