Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Doktora Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź   -   REGON: 000288774,   NIP: 725-10-19-093,   KRS: 00000212

Biuletyn Informacji Publicznej Oddziały kliniczne  
Statut szpitala
Dyrekcja szpitala
Administracja
Oddziały kliniczne
Zespół poradni
Dokumentacja medyczna
Kontrakty
Karta Praw Pacjenta
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu
Logowanie

Szpital Kliniczny nr 1

 1. Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej,
  Gastroenterologicznej i Onkologicznej
  1. Pododdział Chirurgii Klatki Piersiowej
  2. Pododdział Chirurgii Onkologicznej
 2. Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii
  1. Pracownia EKG
  2. Pracownia Holtera
  3. Pracownia Bezdechu Sennego
  4. Pracownia Patofizjologii Układu Oddychania
  5. Pracownia Pulmonologii Interwencyjnej
  6. Pracownia Bronchoskopii
 3. Oddział Kliniczny Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej
  1. Pracownia Endoskopowa
 4. Oddział Kliniczny Neurologii
  1. Pododdział Leczenia Udarów Mózgu
  2. Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej
  3. Pracownia Elektroencefalografii
  4. Pracownia Ultrasonografii Dopplerowskiej
  5. Pracownia Rehabilitacji Poudarowej
 5. Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Onkologii Centralnego Układu Nerwowego
  1. Pracownia Neurofizjologii
  2. Pracownia Wczesnej Rehabilitacji Szpitalnej
 6. Oddział Kliniczny Okulistyki z Odcinkiem dla Dzieci
  1. Pracownia Diagnostyki Okulistycznej
  2. Blok Operacyjny
 7. Oddział Kliniczny Otiatrii, Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej
  1. Pracownia Audiologii i Foniatrii
  2. Pracownia Układu Równowagi
  3. Pracownia Endoskopii Laryngologicznej
 8. Oddział Kliniczny Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej
  i Estetycznej z Odcinkiem dla Dzieci
 9. Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 10. Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii z Odcinkiem dla Dzieci
 11. Oddział Kliniczny Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej
 12. Izba Przyjęć
 13. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
  1. Pracownia Biochemiczna
  2. Pracownia Hematologiczna
  3. Pracownia Immunologii i Immunotoksykologii Układu Oddechowego
  4. Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej
 14. Zakład Radiologii
  1. Pracownia Podstawowych Badań Rentgenowskich
  2. Pracownia Badań Naczyniowych
  3. Pracownia Tomografii Komputerowej
  4. Pracownia Rezonansu Magnetycznego
  5. Pracownia USG
 15. Stacja Dializ
 16. Ośrodek Leczenia Sepsy
 17. Pracownia Mikrobiologii

            Pracownia   Mikrobiologiczna   posiada
  Certyfikat Jakości Badań POLMIKRO z 2019-12-16.

 18. Krwiolecznictwo
 19. Zakład Patomorfologii
 20. Apteka Szpitalna
 21. Centralny Blok Operacyjny
 22. Oddział Nefrologii
 23. Bank Krwi
 24. Szpitalny Oddział Ratunkowy
 25. Oddzial Przewlekłej Terapii
 26. Oddział Chorób WewnętrznychOsoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Kamińska
Data publikacji: 8.12.2003 - 20:37
Data ostatniej modyfikacji: 1.05.2020 - 12:14

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Krzysztof Prochaska
e-mail:

Ilość wyświetleń: 886635