Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Doktora Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź   -   REGON: 000288774,   NIP: 725-10-19-093,   KRS: 00000212

Biuletyn Informacji Publicznej Administracja  
Statut szpitala
Dyrekcja szpitala
Administracja
Oddziały kliniczne
Zespół poradni
Dokumentacja medyczna
Kontrakty
Karta Praw Pacjenta
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu
Logowanie

Administracja Szpitala

Jednostki organizacyjne działalności
ekonomiczno-administracyjnej, organizacyjno-prawnej, technicznej i pomocniczej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Uniwersyteckiego   Szpitala   Klinicznego   nr   1
im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


»         Dyrektor Szpitala

» z-ca Dyrektora ds. Medycznych

» z-ca Dyrektora ds. Finansowych Główny Księgowy

»         Naczelna Pielęgniarka

 1. Jednostki organizacyjne podległe Dyrektorowi Szpitala:
  1. Dział Organizacji i Nadzoru
   1. Kancelaria
   2. Sekretariat
   3. Kontrola wewnętrzna
   4. Sekcja Dokumentacji Medycznej
  2. Dział Kadr i Płac
  3. Dział Informatyki
  4. Dział Zamówień Publicznych
  5. Audyt Wewnętrzny
  6. Służba BHP
  7. Starszy Specjalista ds. Obronnych i Obrony Cywilnej
  8. Inspektor Ochrony Danych
  9. Inspektor Ochrony Radiologicznej
  10. Koordynator ds. Badań Naukowych
  11. Dział Higieny i Epidemiologii
  12. Dział Administracyjno-Techniczny i Aparatury Medycznej
   1. Sekcja Administracyjno-Techniczna
   2. Sekcja Aparatury Medycznej
 2. Jednostki organizacyjne podległe z-cy Dyrektora ds. Medycznych:
  1. Dział Monitorowania Świadczeń Zdrowotnychi i Statystyki Medycznej
  2. Dział Kontroli Dokumentacji Medycznej
  3. Koordynator ds. rozliczeń
 3. Jednostki organizacyjne podległe z-cy Dyrektora ds. Finansowych:
  1. Z-ca Głównego Księgowaego
  2. Dział Finansowo-Księgowy
   1. Sekcja Księgowości
   2. Sekcja Sprzedaży Świadczeń Zdrowotnych
  3. Dział Kontrolingu i Gospodarki Aktywami Trwałymi
  4. Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej
 4. Jednostki organizacyjne podległe Naczelnej Pielęgniarce:
  1. Centralna Sterylizatornia
  2. Pracownik Socjalny
  3. Magazyn BieliznyOsoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Kamińska
Data publikacji: 8.12.2003 - 20:14
Data ostatniej modyfikacji: 1.05.2020 - 12:23

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Krzysztof Prochaska
e-mail:

Ilość wyświetleń: 1157544