Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Doktora Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź   -   REGON: 000288774,   NIP: 725-10-19-093,   KRS: 00000212

Biuletyn Informacji Publicznej Dyrekcja szpitala  
Statut szpitala
Dyrekcja szpitala
Administracja
Oddziały kliniczne
Zespół poradni
Dokumentacja medyczna
Kontrakty
Karta Praw Pacjenta
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu
Logowanie

SPZOZ  Uniwersyteckiego  Szpitala
Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi

Kadra zarządzająca

        Dyrektor dr n. med. Anna Murlewska
z-ca Dyrektora ds. Medycznych dr n. med. Sebastian Słomka
z-ca Dyrektora ds. Finansowych Główny Księgowy mgr Aneta Olejniczak
        Naczelna Pielęgniarka mgr Ewa Sychniak-KozłowskaOsoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Kamińska
Data publikacji: 30.11.2003 - 23:45
Data ostatniej modyfikacji: 9.01.2020 - 12:35

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje Krzysztof Prochaska
e-mail:

Ilość wyświetleń: 1797080