Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Doktora Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź   -   REGON: 000288774,   NIP: 725-10-19-093,   KRS: 00000212

Biuletyn Informacji Publicznej  
Statut szpitala
Dyrekcja szpitala
Administracja
Oddziały kliniczne
Zespół poradni
Dokumentacja medyczna
Kontrakty
Karta Praw Pacjenta
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu
Logowanie

Informacje


Zamówienia Publiczne
(31.07.2019 - 17:51)
Samodzielny  Publiczny  Zakład   Opieki  Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu  ... [więcej]

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych
(12.08.2009 - 14:53)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu... [więcej]

Dokonano wyboru Partnera
( 9.07.2009 - 10:30)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi... [więcej]

Program Operacyjny
Kapitał Ludzki 2007–2013

(18.05.2009 - 13:54)
Poddziałanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital... [więcej]

Informacja o finansach szpitala w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej
( 8.05.2009 - 07:50)
Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital... [więcej]